Vergoeding

Kosten ergotherapie

10 uur ergotherapie per jaar

Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. De Nederlands verzekerden hebben vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Het is mogelijk dat u vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt voor extra uren ergotherapie. De precieze vergoeding is terug te vinden in de polis van uw zorgverzekeraar.

In enkele gevallen worden er extra uren vergoed door de zorgverzekeraars, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger geadviseerd of getraind wordt.

Ergotherapie Baarle heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Afmelding en verzuimnota
Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zullen de kosten bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

cent-1907265_1920
ergotherapie baarle logo-01